บ่อนคาสิโน

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภามีแนวโน้มที่จะผ่านร่างกฎหมายให้เปิดบ่อนคาสิโน

เชื่อว่า การอยากให้มีบ่อนคาสิโนในเมืองไทยอย่างถูกกฎหมาย คงจะเป็นความฝันของใครหลายคนไม่แตกต่างจากความฝันที่อยากให้ฟุตบอลไทยไปบอลโลก ทว่าในปัจจุบันการจะเห็นบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในเมืองไทยอาจจะไม่ได้เป็นความฝันอีกต่อไป ทั้งนี้ก็เพราะว่า มีการหยิบยกประเด็นดังกล่าว มาพูดคุยกับในรัฐสภาแล้ว หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า มีการเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน โดยกระทรวงมหาดไทย คือ การเข้อเสนอแก้ไขพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 และ ข้อเสนอแก้ไขพ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ซึ่งถ้าพิจารณาจากสาระสำคัญ การแก้ไข พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ ถ้าผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา จะส่งผลให้เกิด คาสิโนถูกกฎหมาย และหวยออนไลน์ขึ้นในประเทศไทย ทำให้เมืองไทยสามารถก้าวไปทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เขามีกันมานานแล้ว นอกจากนั้นแล้ว การที่รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านกฎหมายการพนัน ที่ให้เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายได้ในช่วงปลายปี 2559 ย่อมจะเป็นนิมิตหมายอันดีงามที่เมืองไทยจะผ่านร่างเหล่านี้เช่นเดียวกัน

การเปิดคาสิโนถูกกฎหมายได้

แม้ว่า ข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน จะไม่ได้ระบุไปชัดเจนโดยตรงว่า ให้เปิดคาสิโนถูกกฎหมายได้ เนื่องจากอาจกระทบกับความรู้สึกของคนบางกลุ่ม อีกทั้งเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ แต่จากรายละเอียดที่เราได้ศึกษามาในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของ การระบุให้รัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตให้มีสาถนที่สำหรับการเล่นพนันได้ จากเดิมที่ต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาอะไรมากมาย ซึ่งการจบที่รัฐมนตรีได้เลยจะทำให้การอนุมัติเปิดสถานที่เล่นพนันหรือคาสิโนสามารถทำได้ง่ายกว่า อีกทั้งยังมีรายละเอียดสำคัญคือ การแก้ไขบัญชีการพนันสามารถแก้ไขได้โดยฝ่ายบริหาร จะช่วยทำให้เปลี่ยนบัญชีการพนันที่ห้ามเล่น มาเป็นเล่นได้โดยความยุ่งยากที่น้อยลง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้หนี้ที่เกิดจากการเล่นพนันเป็นหนี้ที่ถูกกฎหมายอีกด้วย ทำให้หนี้การพนันจะเข้าสู่ระบบหนี้ปกติ ซึ่งจากเดิมที่เราเล่นกันอย่างผิดกฎหมาย หนี้การพนันเป็นสิ่งที่กฎหมายไม่รับรู้ เพราะเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายตั้งแต่ครั้งแรก จากทั้งสามประเด็นที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุออกมาชัดเลยว่า ให้เป็ดคาสิโนถูกกฎหมาย แต่เราก็วิเคราะห์ได้ว่า เป็นการปูทางสู่การเปิดคาสิโนถูกกฎหมายอย่างแน่นอน

โดยทั่วไปแล้ว ร่างเหล่านี้ หากมีการเสนอผ่านเข้ามายัง สภาผู้แทนราษฎรแล้วผ่าน ก็จะส่งต่อไปให้วุฒิสภา ถ้าผ่าน เราก็สามารถประกาศใช้กฎหมายใหม่ได้เลย แต่สมมติว่าไม่ผ่านก็จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขกันต่อไป กล่าวคือ ร่างกฎหมายนี้ก็ไม่ได้ตกไป เพียงแต่จะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างให้ชัดเจนมากกว่าเดิมเท่านั้นเอง ซึ่งจากการวิเคราะห์ของเราพบว่า แนวโน้มของการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูง เพราะ รัฐบาลในปัจจุบันค่อนข้างมีอำนาจเบ็ดเสร็จ หรืออย่างเลวร้าย อาจจะต้องมีการให้ไปปรับแก้ไขบางประเด็น เพื่อลดเสียงต้านทานของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย และเสนอกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่อยทำให้ร่างผ่าน อย่างไรก็ตาม ในอนาคต เราจะเห็นการเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศไทยอย่างแน่นอน สาเหตุที่เราบอกว่า ในอนาคต เพราะอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ เนื่องจาก การพิจารณาของรัฐสภา มีกรอบมีวาระ ซึ่งถ้าเป็นการทำงานโดยทั่วไปถือว่าช้ามากนั่นเอง

สาเหตุที่การพิจารณาของรัฐสภาล่าช้า

นั่นก็เพราะว่า กฎหมายแต่ละฉบับที่ผ่าน จะต้องถูกประกาศใช้จริงและมีผลต่อประชาชนทั้งประเทศนั่นเอง ดังนั้นแล้ว คนที่กำลังรอร่างแก้ไขกฎหมายการพนันให้ผ่านฉลุยและนำไปสู่การตั้งคาสิโนแห่งแรกในเมืองไทย ก็ต้องอดใจรอกันต่อไปครับ เรารอมาได้ทั้งชีวิตรออีกสักเล็กน้อยคงไม่เป็นไรหรอกครับ และถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอนาคต เราก็อย่าตื่นตระหนกไป เพราะร่างพวกนี้ก็ไม่ได้ตกไปหรอกครับ เป็นความเห็นที่มาจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งชัดเจนว่ามีการสำรวจข้อมูลต่างๆมาอย่างดีแล้ว จึงกล้าที่จะเสนอการเปลี่ยนแปลงนี้ สำหรับกลุ่มที่ต่อต้านและคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเล่นพนันนั้น ถ้ากล้าที่จะมองอีกด้านหนึ่งของการพนัน จะทำให้ชีวิตของคนเหล่านี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอน หลังจากที่สามารถเปิดคาสิโนถูกกฎหมายได้แล้ว เชื่อแน่ว่า การพนันออนไลน์ จะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเป็นเรื่องถัดไปอย่างแน่นอน